Diosna Boku Æltemaskiner

Diosna Boku spiral-æltemaskine er overbevisende i forberedelse af en hvilken som helst dej.

Hvadenten maskinen har at gøre med små mængder eller fuld belastning bliver dejen æltet optimalt. Maskinen har en kapacitet på henholdsvis 120 og 200 kg dej.

Maskinen er desuden forberedt til ind- og aflæsning af programmer via netværk.